PROJEKTI

Usluga osobnog asistenta za spinalno ozljeđene osobe 2016-2018 godina.
Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku.

osasist

Gornje slike : Posjet korisniku projekta osobni asistent Damiru Kvesiću i asistentici Mihaeli Lošonc iz 2011 g.

Doljnje slike : Korisnik Marko Grbac i osobni asistent Danijel Radaković 2011-2015 g.

Usluge osobnog asistenta za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Cilj je projekta pružiti osobama s najtežim invaliditetom uvjete za što neovisniji život i to u prvom redu kroz usluge osobnog asistenta. U udruzi Karoca – Rijeka  su to osobe s tetraplegijom. Radi se o osobama koje u svim aktivnostima svakodnevnog življenja (od izlaska iz kreveta, obavljanja fizioloških potreba, odijevanja, hranjenja i obavljanja drugih poslova) ovise o pomoći druge osobe. To je način da te osobe stvore preduvjete za ostvarivanje života u kojem postaju kreatori, ali i kontrolori svoga življenja te se smanjuje njihova nepotrebna ovisnost. Aktivnosti koje će se provoditi u ovom projektu su sljedeće:

– Utvrđivanje korisnika i u slučaju potrebe utvrđivanje novih u okviru raspoložive odobrene sume novaca u
pilot projektu.

– Potpora korisniku pri anketiranju i odabiru potencijalnih osobnih asistenata.

– Mjesečna evaluacija izvješća o radu osobnog asistenta  i poduzimanje akcija u cilju unapređenja rada i
timski sastanci.

– Sklapanje ugovora s korisnikom i osobnim asistentom.

– Izvješča o radu predajemo Ministarstvu socijalne politike i mladih

– Isplata naknada/plaća osobnim asistentima po Ugovoru o radu.

Rezultati su: omogućavanje (s pomoću osobne asistencije) samostalniji život osobi s invaliditetom. Istodobno, „stalnim pomoćnicima“ time je omogućeno da dio vremena mogu iskoristiti za svoje osobne potrebe. Za korisnika/cu to predstavlja manje ovisnosti o ukućanima koji se za njih stalno brinu.

Djelujemo kroz Projekt “Rijeka – zdravi grad”:

– rješavamo arhitektonske barijere u našem gradu te brinemo, održavamo i nadograđujemo plažu za osobe s invaliditetom Kostanj.

Djelujemo kroz Projekt javnog rada:

– zapošljavamo osobe za ispomoć osoba s invaliditetom.

Rijeka