Kontakt

Udruga osoba sa spinalnim ozljedama  Karoca – Rijeka, Istarska 24

Tel: 051 622 425
Fax : 051 622 425
Mob: 091 919 7048 i 095 196 8008
mail

Rijeka